Meklingen er i gang

Riksmekler Nils Dalseide innledet 19. mars den frivillige meklingen i frontfagoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Riksmekler Nils Dalseide.  Foto: Norsk Industri/Kristian Hansen

Publisert 19.03.14

Lønnsoppgjøret

Partene møttes til et første møte med Riksmekleren kl. 10 på Thon Hotel Opera i Oslo. I etterkant av møtet ble det arrangert et kort pressemøte.

- Jeg opplever en samarbeidsorientert og konstruktiv holdning fra begge parter, sa Dalseide etter oppstartsmøtet. - Jeg har tro på en god arbeidsprosess. Jeg er optimist med tanke på det vi skal igjennom.

- Nå skal jeg først få mer innsikt i de konkrete spørsmålene dette handler om. Jeg legger jo vekt på det som skjer inne i meklingsrommet, og jeg har tro på en konstruktiv dialog. Men det er jo klart at her er det en uenighet, det er derfor vi sitter her, sa Dalseide.

Møte med hver delegasjon
Videre nå vil Riksmekleren ha et separat møte med de to delegasjonene. Etter det vil det legges en kjøreplan for de kommende dagene. 

Industrioverenskomsten består av fellesdelen og VO-delen, Teknologi og data-delen, Teko-delen og Nexans.

Det var 18. mars at partene gikk til Riksmekleren for å meddele at Fellesforbundet brøt forhandlingene med Norsk Industri. Fellesforbundets forbundsleder forklarte bruddet med at det ikke hadde skjedd reelle framskritt i forhandlingene.

Riksmekleren har totalt 14 dager på seg til å finne en løsning. Dersom en av partene i løpet av meklingsfasen begjærer den frivillige meklingen for avsluttet, har Riksmekleren kun fire dager på seg til å framskaffe enighet.

Varsel om betinget permittering

Norsk Industri anbefaler at bedriftene varsler betinget permittering for personer som ikke kan sysselsettes ved en eventuell streik.

Varsel om permittering

Følg med på nettsidene til Norsk Industri for oppdatert informasjon om oppgjøret.

Berørte bedrifter vil også få informasjon via e-post. Informasjon vil og bli gitt til Norsk Industris medlemmer via deres nyhetsbrev.

Advokatene i Norsk Industri vil være opptatt med forhandlingene og man ber derfor om at evt. henvendelser skjer via vår juridiske vakttelefon: 23088888 / advokat@norskindustri.no.