Misforståelser om havnemeklingen

-NHO Logistikk og Transport har fått noe kritikk for at vi aksepterte et meklingsforslag og ikke lot det bli streik. Denne kritikken baserer seg på en rekke misforståelser, sier Tom Rune Nilsen. 

Publisert 13.05.14

Lønnsoppgjøret

Nilsen er administrerende direktør i NHO Logistikk og transport, og understreker følgende:

-For det første er det en stor misforståelse at meklingsforslaget betyr at vi aksepterer en fortrinnsrett for losse- og lastearbeid. Det er også viktig å være klar over at fortrinnsretten for losse- og lastearbeiderne er nedfelt i tariffavtalene, og har eksistert i mange tiår.

Han viser også til at norske myndigheter i 1974 ratifiserte fortrinnsretten i en internasjonal konvensjon (ILO) ved å vise til at Norges forpliktelser er gjennomført gjennom våre tariffavtaler. -Bakgrunnen for konvensjonen var på den tiden behovet for en sosial redningsplanke for å hindre at mange havnearbeidere vil bli uten lønnet arbeid. Disse hensynene foreligger ikke lenger i dag og derfor er det heller ikke behov for at Norge beholder ILO-konvensjonen. Dette har vi tatt opp med myndighetene, sier Tom Rune Nilsen.


Streik ville ikke påvirket fortrinnsretten
-En streik ville altså ikke endret på fortrinnsrettens stilling, sier Nilsen i NHO Logistikk og Transport. Han understreker at problemstillingen heller ikke er egnet til å løses i en mekling over to dager. – Vi har derfor tatt kontakt med Norsk Transportarbeiderforbund for å få forhandlet frem en ny og tidsriktig tariffavtale. Vi mener vårt forslag er et godt utgangspunkt for å modernisere havnearbeidet, sier Nilsen.

-Under meklingen sto vi imot et kraftig press for å utvide fortrinnsretten til private havner. Det klarte vi, sier Tom Rune Nilsen.

Han understreker at en streik ikke nødvendigvis ville ha vært noen god strategi for en løsning på denne konflikten. - Vårt mål er å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig ved å modernisere havnearbeidet. Vi ønsker at losse- og lastearbeiderne skal få faste ansettelser i terminalselskaper der hvor det er praktisk mulig. Da blir de ikke lenger vikarer. LO ønsker merkelig nok at de skal fortsette som vikarer.

Situasjonen i Risavika
-For øvrig er vi hele vår organisasjon innstilt på raskest mulig å få slutt på aksjonene som gjennomføres for å tvinge Risavika Terminal inn i en avtale med fortrinnsrett. Vår oppfatning er at et meklingsoppgjør uten streik må medføre at det blir slutt på aksjonene, og at partene heller sette seg sammen for å løse saken, sier Tom Rune Nilsen.

Kontaktperson NHO Logistikk og Transport:
Tom Rune Nilsen, adm. dir, 91644006