Brudd i grossist-forhandlingene - mekling i august?

Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet - NTF/YTF – har brutt forhandlingene med NHO Mat og Landbruk. Det blir neppe mekling før august.

Publisert 06.06.14

Lønnsoppgjøret

NHO Mat og Landbruk ble presentert for krav om en økning av minstelønnen med om lag 20 kroner per time, tariffavgift, altså en forskjellsbehandling av organiserte og uorganiserte og ikke minst en økning av minstelønnsgarantiordningen fra 85 til 90 prosent. Etter at Rema Distribusjon gikk fra Virke til NHO krever NTF tilsvarende vilkår som i dag finnes hos Virke.  Samtidig har Rema Distribusjon lokalt inngått avtale som sikrer at ingen ansatte går ned i lønn som følge av det foretatte skifte av arbeidsgiverforening.

Det er for tiden kø hos meklingsmannen og mekling vil således sannsynligvis ikke finne sted før et stykke ut i august.

Spørsmål om oppgjøret kan rettes til Nikolai Astrup Westlie på tlf 90174309 eller på mail; nikolai.westlie@nhoml.no