NHO Luftfart beklager bruddet i kabinmeklingen

NHO Luftfart beklager bruddet i meklingen mellom Norwegians kabinselskap Cabin Services Norway (CSN) og Norwegian Kabinforening, organisert i Parat.

Publisert 07.05.14

Lønnsoppgjøret

NHO Luftfart beklager bruddet i meklingen mellom Norwegians kabinselskap Cabin Services Norway (CSN) og Norwegian Kabinforening, organisert i Parat.  -Vårt mål har hele tiden vært å unngå streik og arbeidsgiversiden har strukket seg langt for å komme til en løsning.  Men verken NHO Luftfart eller Norwegian kan inngå norske tariffavtaler med ansatte i utenlandske selskaper der de ansatte har sitt arbeidsplass i utlandet, i dette tilfellet Danmark, sier adm.direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

-Luftfart er blant de bransjer der arbeidsmarkedet er særlig godt organisert med omfattende tariffavtaler.  Vi er positive til at det blir inngått en kollektiv avtale med de kabinansatte som arbeider i Danmark.  Men da må det nødvendigvis være en dansk tariffavtale, sier Lothe. Han understreker også at pensjonsløsninger ikke skal tariff-festes. 

Kontaktperson:
Torbjørn Lothe, adm.dir, NHO Luftfart, 902 07 593