NHO og Norsk olje og gass vant i Arbeidsretten

Arbeidsretten slår fast at NHO og Norsk olje og gass var i sin fulle rett til å inngå ny tariffavtale med YS og SAFE i sommer. Dermed tapte LO og Industri Energi tvistesaken.

#205

På jobb i Nordsjøen (Illustrasjonsfoto: Tom Haga, Norsk olje og gass)

Publisert 16.09.16

Lønnsoppgjøret

Arbeidsretten slår 15. september enstemmig fast at Norsk olje og gass ikke begikk tariffbrudd da det ble gjennomført mekling med arbeidstakerorganisasjonen SAFE tidligere i sommer. Industri Energi hevdet dette var et tariffbrudd fordi det innebar et avvik fra en bestemmelse i Oljeserviceavtalen som skal sikre parallellitet mellom de ulike avtalene, og at det først skulle inngås ny tariffavtale med Industri Energi.

- NHO har hele tiden ment at Norsk olje & gass har opptrådt i henhold til tariffavtalen, og det har Arbeidsretten nå sagt seg enig i, sier avdelingsdirektør Margrethe Meder i NHO.

Arbeidsretten kom til at Norsk olje og gass ikke er å laste for at avtalen med SAFE ble ferdig før Industri Energi.