NHO og Norsk olje og gass vant i Arbeidsretten

Arbeidsretten slår fast at NHO og Norsk olje og gass var i sin fulle rett til å inngå ny tariffavtale med YS og SAFE i sommer. Dermed tapte LO og Industri Energi tvistesaken.

På jobb i Nordsjøen (Illustrasjonsfoto: Tom Haga, Norsk olje og gass)

#205

Publisert 16.09.16

Lønnsoppgjøret

Arbeidsretten slår 15. september enstemmig fast at Norsk olje og gass ikke begikk tariffbrudd da det ble gjennomført mekling med arbeidstakerorganisasjonen SAFE tidligere i sommer. Industri Energi hevdet dette var et tariffbrudd fordi det innebar et avvik fra en bestemmelse i Oljeserviceavtalen som skal sikre parallellitet mellom de ulike avtalene, og at det først skulle inngås ny tariffavtale med Industri Energi.

- NHO har hele tiden ment at Norsk olje & gass har opptrådt i henhold til tariffavtalen, og det har Arbeidsretten nå sagt seg enig i, sier avdelingsdirektør Margrethe Meder i NHO.

Arbeidsretten kom til at Norsk olje og gass ikke er å laste for at avtalen med SAFE ble ferdig før Industri Energi.