Oljeservicestreiken: 350 permittert

Det er nå flere som er permittert på grunn av streiken, enn det er streikende.

#205

Oljeservicestreiken: 300 er tatt ut i streik, mens 350 er permittert som en følge av streiken. Illustrasjonsfoto. Foto: iStockPhoto.

Publisert 28.09.16

Lønnsoppgjøret

–  Bedriftene har det allerede økonomisk utfordrende. Vi synes det er svært beklagelig at bedrifter og ansatte havner i en slik situasjon at arbeidsplasser settes i fare, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Streiken til Industri Energi har fått store konsekvenser for bore- og brønnoperasjoner på norsk sokkel. Så langt er 300 tatt ut i streik, mens antallet arbeidstakere som er permittert som en dirkete følge av streiken nå er kommet opp i 350 personer.

Dessuten er det ventet ytterligere permitteringer som en følge av streiken.

Årsaken er at streikerammede bedrifter ikke lenger har arbeidsoppgaver til alle fordi installasjoner til havs stenges ned.

Les mer om oljeservicestreiken på Norsk olje og gass sine nettsider.

Alt om lønnsoppgjøret 2016.