Oppgjøret i gang

Håndtrykket mellom forhandlingslederne Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Arve Bakke fra Fellesforbundet markerer starten på årets lønnsoppgjør.

Forhandlingslederne Arve Bakke og Stein Lier-Hansen har startet årets tarifforhandlinger, med det sedvanlige håndtrykket.

Publisert 10.03.14

Lønnsoppgjøret

I år er det Arve Bakke fra Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri som gjennomfører den rituelle innledningen av oppgjøret. Sammen med sine respektive delegasjoner møtte man til starten på årets lønnsoppgjør ved Thon Hotel Opera i Oslo 10. mars.

Etter håndtrykket kl. 12 startet man med reelle forhandlinger.

Frontfaget må respekteres
Frontfaget er, som forutsatt, først ute i årets forbundsvise oppgjør. Dette oppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri legger rammen for de etterfølgende oppgjør, både i privat og offentlig sektor.

Det er viktig at resultatet av frontfaget blir respektert. Det ble senest understreket av professor Steinar Holden da han la fram Holden III-utvalgets rapport for finansminister Siv Jensen, 3. desember i fjor.