Partene enige - storstreik avverget

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ble sittende mange timer på overtid i årets mekling, men ble søndag ettermiddag enige om et resultat. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

Publisert 08.04.18

Agder, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Vestlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Oslo og Akershus, Trøndelag, Sogn og Fjordane, NHO Arktis, Telemark, Vestfold og Telemark, Østfold, Lønnsoppgjøret

Partene ble sittende 15 timer på overtid hos Riksmekleren, og klarte til slutt å finne en løsning på de kompliserte spørsmålene som lå på meklerens bord. 

- En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, men vi har fått løsninger på kompliserte spørsmål som AFP og reise, kost og losji, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

- Vårt utgangspunkt var å hindre en totalramme som ville gått ut over norske bedrifters konkurranseevne. LO har forstått dette, samtidig som de har vært opptatt av sine medlemmers interesser. Resultatet har ivaretatt begge disse hensynene på en tilfredsstillende måte, sier Skogen Lund. 

Ny AFP:

Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom utredningen at vi kan være enige om å behandle ny modell i mellomoppgjøret 2019. 

Et viktig poeng i en ny modell vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse.  

- Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Les også: Dette er målene for en ny AFP-modell. 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): 

I tråd med NHOs utgangspunkt før oppgjøret, blir det ingen endringer i OTP som følge av meklingen. 

Økonomisk ramme:

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, og 2,50 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg ble det gitt 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene før påske. 

Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

Les LO og NHOs vurdering av rammen for tariffoppgjøret 2018.

Reise, kost og losji: 

Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør kommet til en enighet om reise, kost og losji (RKL). 

Resultatet etter meklingen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Kapittel 8 endres, slik at det blir tydeligere hvem som har krav på RKL og når disse rettighetene inntreffer.
  • Det innføres nye bestemmelser om tre ulike former for ansettelse; bedriftsansettelse, arbeid med fast arbeidssted og reisende personell.
  • Arbeidsgiver må avklare utgangspunktet for dekningen av reisekostnader i arbeidsavtalene.
  • Endringene trer ikke i kraft før 1. november 2018. Fellesforbundet og Norsk Industri skal i tiden frem til 1. november 2018 utarbeide en ny felles veileder om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås

For spørsmål knyttet til Industrioverenskomsten, VO-delen kapittel 8, ta kontakt med Norsk Industri på advokat@norskindustri.no eller 23 08 88 88.

Er du medlem i NHO, og har spørsmål om tariffoppgjøret?

Her finner du kontaktinformasjon for din landsforening.

Kontakt oss

Nicolai Heyerdahl

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjon

nicolai.heyerdahl@nho.no
Mobil
93468602
Peter Markovski

Kommunikasjonsdirektør

Kommunikasjon

peter.markovski@nho.no
Mobil
92041055