HOLDEN HOS PARTENE

Respekter frontfagsmodellen

Professor Steinar Holden møtte 13. mars partene i frontfagoppgjøret. Fokus var lønnsdannelse og produktivitet.

Publisert 13.03.14

Lønnsoppgjøret

I oppstartsuken for lønnsoppgjøret har Fellesforbundet og Norsk Industri i fellesskap hatt to innledninger, der også presse var invitert. 11. mars var det møte med sentralbanksjef Øystein Olsen. Torsdag 13. mars var det professor Steinar Holdens tur til å tale til partene i lønnsoppgjøret.

Målet med felles fagseminar om lønnsdannelse er at partene skal få økt kunnskap og forståelse.

Utfordninger i norsk økonomi som bakteppe
Holden, som er professor ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, har siden årtusenskiftet ledet tre viktige utvalg som har sett på utfordringene for norsk økonomi.

Det var naturlig nok utfordringene knyttet til lønnsdannelse og produktivitet som stod i fokus da professor Holden møtte partene.

- Reallønnsveksten reflekterer gode tider, men i størst grad skyldes det de gode bytteforholdene med at vi kjøper billig og selger dyrt, sa Holden bl.a.

- Men samlet har høy lønnsvekst og styrket krone gitt et høyt kostnadsnivå. Kronekursen har svekket seg det siste året, og det har gitt en bedre situasjon for mange bedrifter, sa Holden.

- Men høye kostnader reflekterer høy produktivitet og gode bytteforholdsgevinster, men det innebærer en utfordring for konkurranseutsatte bedrifter. I tillegg utsettes nå flere områder for økende konkurranse, sa Holden til forsamlingen.

Den foreløpig siste rapporten, Holden III, ble overlevert finansminister Siv Jensen i desember i fjor. I denne rapporten konkluderte utvalget med at det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge.

Utvalget konkluderte videre med å slutte opp om frontfagsmodellen og det ble i rapporten understreket at lønnsdannelsen må bidra til økt produktivitet i alle sektorer.

Holden trakk fram hovedkonklusjonene fra siste utvalg:

  • Inntekstpolitisk samarbeid har bidratt til god utvikling i Norge.
  • Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen.
  • Det høye kostnadsnivået reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, men er en utfordring for konkurranseutsatte virksomheter.
  • Nedtrappingen av petroleumsvirksomheten vil kunne utfordre stabiliteten i norsk økonomi.
  • Arbeidsinnvandring skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen.
  • Lønnsdannelsen må bidra til økt produktivitet i alle sektorer.

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

Stab

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334