Norsk olje og gass

Safe bryter forhandlingene

- Det er svært beklagelig at Safe bryter forhandlingene på Oljeserviceavtalen. De hadde urimelige krav som var umulige å innfri i en bransjeavtale, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Publisert 15.05.14

Lønnsoppgjøret

Forhandlingene på Oljeserviceavtalen startet tirsdag denne uken. For første gang skulle Safe være part i disse forhandlingene. I dag velger Safe å bryte forhandlingene.
- Safe krever nå en bedre avtale enn resten av Oljeservice-området. De hevder at bransjeavtalen ikke er gjeldende, og tar dermed omkamp på løsningen vi ble enige om i juni 2012, sier Jan Hodneland.

Kan ikke få bedre vilkår enn sine kolleger
Safe ønsker at bestemmelser fra lokale Safe-avtaler gjøres gjeldende i bransjeavtalen. - Vi kan ikke ha tariffavtaler for ett og samme område som har ulike bestemmelser. Vi snakker her om kolleger som jobber side om side, vi har ikke mulighet til å gi medlemmer i Safe andre lønns- og arbeidsvilkår enn det som er avtalt med Industri Energi.

Norsk olje og gass er bundet av Oljeserviceavtalen, som er inngått mellom Norsk olje og gass/NHO og Industri Energi/LO: "Så lenge denne tariffavtale gjelder mellom organisasjonene, kan ingen av partene inngå nye overenskomster for andre bedrifter som utfører oppdrag innen avtalens virkeområde som inneholder bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår som avviker fra bestemmelsene i denne avtale."

Kontakt:
Eli Ane Nedreskår, Informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil 994 50 101.
Jan Hodneland, Forhandlingleder Norsk olje og gass, mobil 913 41 301.