Seks spørsmål om streiken

Kristin Krohn Devold svarer på seks sentrale spørsmål om streiken i hotell- og restaurantbransjen.

Administrerende direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, svarer på spørsmål om streiken. Foto: Per Sollerman.

Publisert 26.04.16

Lønnsoppgjøret

Les hele saken med fullstendige svar på nhoreiseliv.no

Hvorfor kan ikke reiselivet bare betale dobbelt så mye som industrien - slik Fellesforbundet har krevd?

Trygge arbeidsplasser kjennetegnes ved at de har høyere inntekter enn kostnader. I en vanskelig tid med mange oljerelaterte oppsigelser i arbeidslivet og i industrien er det viktigere enn noen gang at vi ikke påtar oss kostnader som vi ikke kan bære. Reiselivsnæringen gjør det den kan for å kunne fortsette å ansette folk, ikke si dem opp.

Hvordan jobber vi for å unngå at gjester blir skadelidende i forbindelse med streiken?

Hotellederne gjør en fantastisk innsats for å holde hotellene åpne med minst mulig skadevirkning for kunden. Streik har effekt og påfører bedriftene tap. Streik fører til redusert drift, som gir et redusert tilbud til kunden. At de fleste hoteller likevel holder åpent, og at tilreisende får god hjelp, er veldig viktig for inntrykket av Norge som reisemål både på kort og lang sikt. Vi må ikke ødelegge det positive inntrykket av Norge som reisemål som er bygd opp over flere år. 

Hvorfor er det lavere gjennomsnittslønn i reiselivet enn i industrien?

En årsak til lønnsforskjellen er at inntjening og lønnsomhet varierer fra bransje til bransje. Lønn må tilpasses inntjening. En av grunnene til at det sies opp 30.000 arbeidsplasser i industrien er svekket konkurranseevne. Vi kan ikke gjøre den samme feilen i reiselivet. Vi har ingen steder å flytte.

Hvorfor vil ikke reiselivet ha lokale forhandlinger?

Reiselivet har ikke råd til lønnsoppgjør som gir både i «pose og sekk», først sentrale lønnstillegg på linje med andre næringer, deretter en ekstra runde lokalt. Dette ville fort kunne gi en lønnsutvikling bransjen samlet sett ikke kan bære. Det er mange bransjer i NHO og offentlig sektor som ikke har lokale forhandlinger, bare sentrale. Dette gjelder dermed ikke bare for reiselivet.

Hvordan sikre at en streik ikke setter liv og helse i fare?

Det er arbeidstakerne som bestemmer hvilke bedrifter som skal rammes av streik. Arbeidstakerne må derfor vurdere nøye hvilke bedrifter de skal ta ut og hvorfor, samt forklare dette utad til berørte mennesker.

Hvordan kan selskaper som Airbnb påvirke streiken?

Dersom streiken øker bruken av Airbnb, kan det etablere et nytt og høyere nivå for denne typen overnatting og ta markedsandeler fra hotellene. For kunden er det positivt at det trolig vil være flere som legger ut rom til leie gjennom Airbnb dersom streiken fører til flaskehalser og kapasitetsmangel i deler av hotell-Norge.