- SSB med for høye anslag

- SSBs prognoser om en årlig lønnsvekst på 3,5- 3,8 prosent er alt for høy. Det er velkjent at det særnorske høye kostnadsnivået er en stor ulempe for norsk næringsliv, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Publisert 14.03.14

Lønnsoppgjøret

- NHOs ambisjon med årets og de kommende lønnsoppgjørene er derfor å få ned lønnsveksten, og i årets oppgjør vil vi se to-tallet, sier Oppegaard.

- Selv om kronen har svekket seg noe, er kostnadsnivået fortsatt for høyt. Situasjonen innebærer en risiko for at vi mister for mange konkurranseutsatte bedrifter og får for få nye. Det er alvorlig. Når vi i tillegg ser at lønnskostnadsandelen i industrien ligger høyere enn gjennomsnittet for de siste ti årene, er det et tydelig signal på svakere lønnsevne og konkurransekraft i industrien, sier han.

- Fellesforbundet har uttalt at deres mål med årets oppgjør er å sikre kjøpekraften. Dersom SSBs prognose for prisvekst på 2,3 prosent slår til, sikres kjøpekraften allerede med lønnsoverhenget fra i fjor og lave lønnstillegg i år. Selv om SSB sier at lønnveksten skal bli lavere fremover, er anslagene deres fortsatt for høye. Vi trenger et større taktskifte for å sikre konkurranseevnen, sier Oppegaard

- Skal den konkurranseutsatte delen av industrien være tilstrekkelig stor og ha en fremtid her i landet, må vi klare å holde lønnsveksten nede. Da er det en forutsetning at resultatene fra frontfaget respekteres også i andre bransjer. Dersom noen ikke følger dette og drar i fra, vil det påvirke alle og trekke lønnsnivået i helt feil retning. Resultatet vil bli færre arbeidsplasser i konkurranseutsatt næringsliv, sier Oppegaard.

Mandatet fra NHOs medlemsbedrifter er helt klart:

  • Kostnadsnivået i Norge er for høyt
  • Lønnsveksten i 2014 må bli minimum 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2013
  • Andre sektorer må tilpasse seg rammen i frontfaget 

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

Stab

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334