Status tariff

Her følger en oppdatering om de pågående konfliktene og meklingene i årets tariffoppgjør.

Publisert 09.05.14

Lønnsoppgjøret

Fare for storstreik i sjøfart
Tariffoppgjøret med Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund går til mekling 13. og 14.mai. Hvis meklingen ikke fører fram er det varslet en omfattende streik som vil gi full stans for ferjer, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, redningsskøyter og hurtigruteskipene "Trollfjord" og "Vesteraalen" fra torsdags morgen.

Det norske maskinistforbund har varslet plassfratredelse for 600 organiserte maskinister i tjeneste på skip tilhørende NHO Sjøfarts medlemmer.

Følg utviklingen på NHO Sjøfarts hjemmeside
Kontaktperson NHO Sjøfart: adm. dir. Harald Thomassen, telefon 911 37 668

- Norske tariffavtaler kan ikke gjelde i Danmark
- Norske tariffavtaler skal gjelde i Norge, men ikke for danske ansatte i en dansk bedrift i Danmark. Kravene fra Parat om at norske avtaler også skal gjelde i utlandet åpner for at for eksempel spanske tariffavtaler kan gjelde for norske ansatte i norske bedrifter i Norge, sier NHO Luftfart i en kommentar til den pågående konflikten mellom Norwegian og Parat.

- Dette er alvorlige spørsmål som Parat må avklare før vi kommer videre. Ønsker virkelig Parat at utenlandske lover og regler skal gjelde for utenlandske selskaper som har ansatte i Norge? Det er også riktig å slå fast at de kabinansatte i Norge har bransjens beste lønns- og arbeidsvilkår, ordnede arbeidstidsordninger, og faste, trygge jobber. Ønsker virkelig Parat å sette dette i spill?, spør Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

- I motsetning til Parat mener vi at de kabinansatte skal ha tariffavtale med den bedriften de er ansatt, enten det er en norsk eller dansk bedrift. I motsetning til Parat mener vi at løsningen fra frontfagoppgjøret skal være gjeldende også i spørsmål om pensjon. Parat har ikke ønsket å forhandle ordinære lønns- og avtalespørsmål før bedriften betingelsesløst innfridde krav om omorganisering av bedriften. Dette er utenfor spillereglene. Dersom Parat mener at det er brutt tarifforpliktelser i prosessen så langt, har vi tvisteløsningsmekanismer for dette. Det er ikke en Q & A i media. En part kan ikke stille ultimatum. Løsningen ligger i at partene diskuterer lønns- arbeidsvilkår som tjener både selskapet og de ansatte, sier Lothe.

Følg utviklingen på NHO Luftfarts hjemmeside  
Kontaktperson: adm. direktør Torbjørn Lothe, telefon 902 07 593

Forhandlingsstart Oljeserviceavtalen
I dag starter forhandlingene mellom Norsk olje og gass og Industri Energi og Safe om Oljeserviceavtalen.

Industri Energi og Safe forhandler på vegne av arbeidstakerne. Det er i utgangspunktet satt av tre dager til forhandlingene.

Følg utviklingen på Norsk olje og gass' hjemmeside

Kontaktpersoner:
Informasjonssjef Eli Ane Nedreskår, Norsk olje og gass, telefon 994 50 101

Forhandlingsleder Jan Hodneland, Norsk olje og gass, telefon 913 41 301

Streiken i hotell- og restaurantnæringen er avblåst
Partene kom ved hjelp av Riksmekleren frem til et nytt anbefalt forslag til løsning på Riksavtalen. Det anbefalte forslaget er sendt ut av begge parter til ny uravstemning med svarfrist 23. mai, klokken 12:00.

- Dette ble kostbart, men jeg er glad for at konflikten er avblåst og vi slipper streik, sier forhandlingsleder Jostein Hansen i NHO Reiseliv.

Han peker på at reiselivsnæringen er en konkurranseutsatt næring. 36 prosent av hotellene i Norge gikk med underskudd i 2012, viser Horwath-rapporten for 2013.

- Innenfor reiseliv er marginene små. Jeg er bekymret for konkurranseevnen til Norge som turistland, og særlig distriktshotellene, som sliter veldig fra før, sier Hansen.

Følg utviklingen på NHO Reiselivs hjemmeside

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Prosjektleder

Kommunikasjon (Desken, Event og internkommunikasjon)

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334