Streik i vaskerier og renserier

Norsk Industri og Industri Energi har vært i mekling på overenskomsten Vaskerier og Renserier, uten å komme til enighet.

Publisert 05.09.14

Lønnsoppgjøret

Riksmekleren konstaterer at partene stod for langt fra hverandre i flere viktige spørsmål.

- Jeg håper at denne streiken ikke blir av lang varighet, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri. - Nå må vi sammen finne en farbar vei ut av denne konflikten.

Årsaken til bruddet i meklingen er at Industri Energi krevde innført en garantiordning som ville innebære en normallønn på minst 90 prosent av industriens gjennomsnitt. En slik bestemmelse vil gi en dramatisk lønnsøkning langt over tidligere oppgjør, og den vil ha varig effekt.

Norsk Industris forhandlingsutvalg har strukket seg langt for å komme Industri Energi i møte, og var villige til å gi et skikkelig løft for bransjen, men dette var dessverre ikke nok for Industri Energi.

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt 4. september, og det ble meklet på overtid. - Streik er et lovlig kampmiddel og Norsk Industri forventer at partene overholder spillereglene. Dette innebærer blant annet at uorganiserte arbeidstakere skal ha tilgang til arbeidsplassen, sier forhandlingsleder Vibeke Lærum Sundnes i Norsk Industri. Det er ikke avtalt nye møter mellom partene. Norsk Industri kommer tilbake med mer informasjon om saken.

Se plassfratredelse som gir oversikt over bedrifter som er tatt ut i streik fredag 5. september.