Streiken avblåst for hoteller og restauranter

Partene enige natt til lørdag etter fire uker lang konflikt.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er glad for at konfikten i reiselivsnæringen er avblåst. Her fra NHOs årskonferanse 2016. Fotograf: NHO/Hampus Lundgren

Publisert 21.05.16

Lønnsoppgjøret

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er glad for at konflikten i reiselivsnæringen er løst.

- Begge parter har måttet strekke seg langt. Arbeidstakerne får retten til lokale forhandlinger, mens vi har fått gjennomslag for egne kjedevise lokale forhandlinger, noe som er svært viktig for oss. Samtidig vant vi frem med vårt krav om å avvikle ordningen med prosentlønn for servitører, som har vært dyr for enkelte av våre medlemmer. Totalt sett er dette en løsning som begge parter kan leve med, sier hun.

Den økonomiske rammen er om lag den samme som ble forhandlet frem i frontfagsoppgjøret, og kronetillegget er dermed lavere enn kravet fra Fellesforbundet.

- Det har vært viktig for våre medlemmer å lande et oppgjør som er økonomisk forsvarlig. Det har vi nå gjort. Men streiken har vart lenge, og kostnadene har vært for store for alle som er berørt. Også de ansatte har tapt penger på denne konflikten.

- Samtidig kan bedriftene nå konsentrere seg om sommersesongen som kommer for fullt, sier Skogen Lund.

 Forslaget til løsning er anbefalt av begge parter, og skal nå til avstemning hos medlemmene i Fellesforbundet og NHO Reiseliv.

– Vi er lettet over å ha et forslag til løsning på bordet. Nå står sommeren for tur, den viktigste tiden på året for reiselivet, og det er på tide å tenke fremover, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Streiken har vart siden 24. april.

 Her finner du hele forslaget til løsning.