Streikevarsel for mange bedrifter

LO/YS har varslet plassfratredelse for omlag 35 000 arbeidstakere. Mange bedrifter blir rammet av en eventuell storstreik.

#205

Illustrasjonsfoto (Foto: Ingvild Bergersen)

Publisert 03.04.18

Lønnsoppgjøret

Spørsmål og svar om plassfratredelse.

Omkring 29 000 LO-medlemmer og 6 000 YS-medlemmer blant annet innen industri, transport, matvareindustri, spedisjon og renhold tas ut i streik om det ikke blir enighet mellom NHO og LO. Partene har frist til midnatt 8. april med å bli enige.

Alle bedrifter som er tatt ut vil få tilsendt egen informasjon bla om hvem som er omfattet av plassfratredelsen, dispensasjon fra streiken og betinget permitteringsvarsel.

Har du spørsmål kan du kontakte din landsforening.

Når kan du søke om dispensasjon fra streiken?

OPPDATERT: Disse blir tatt ut av LO hvis det blir streik (oppdatert med antall ansatte som det er varslet plassfratredelse for).

OPPDATERT: Disse blir tatt ut av YS hvis det blir streik (oppdatert med antall ansatte som det er varslet plassfratredelse for).

Les mer om tariffoppgjøret 2018. 

7 ting du må vite om AFP.