TBU: Lavere lønnsvekst i år

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har lagt frem sin oppsummering av årets hovedoppgjør.

Sveising

Rammen for lønnsveksten i 2016 er på 2,4 prosent. Illustrasjonsfoto, Istockphoto

Publisert 24.06.16

Lønnsoppgjøret

TBUs rapport viser oppdaterte tall over lønnsutviklingen så langt i år og gir en oversikt over hovedtrekkene i årets oppgjør.

Resultatene fra sentrale forhandlinger i årets hovedoppgjør peker i retning av lavere årslønnsvekst i 2016 enn i 2015.

Ved oppgjøret i 2016 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,4 prosent i 2016. I 2015 ble årslønnsveksten samlet i industrien 2,5 prosent.

Årslønnsvekst i industrien i NHO-området samlet:

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

I tillegg til overheng og avtalte tillegg, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2016, som ennå ikke er kjent.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter gir de avtalte tarifftilleggene i oppgjøret og bidrag fra garantiordninger og minstelønnssatser, et bidrag til årslønnsveksten på 0,4 prosentpoeng.

Sammen med lønnsoverhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2015 til 2016 på 1,5 prosentpoeng før bidrag fra lønnsglidningen.

Bedriftene slutter opp om moderasjonslinjen

NHO har i etterkant av det sentrale hovedoppgjøret gjennomført medlemsmøter fra Kristiansand i sør til Alta i nord, og møtt 750 bedrifter for å informere om lønnsoppgjøret forut for bedriftenes lokale forhandlinger. I tillegg har mange bedrifter deltatt på tariffkonferanser i regi av NHOs landsforeninger.

NHOs Representantskap vedtok i forhandlingsfullmakten at årets lønnsvekst måtte bli ytterst moderat. Møtene med bedriftene bekrefter inntrykket av at den økonomiske situasjon i bedriftene tilsier en lavere lønnsvekst.

Den enkelte bedrift skal forhandle på grunnlag av de fire kriteriene; bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. Dette varierer bedriftene imellom. Flere bedrifter rapporterer i år om nulloppgjør, og noen har også foretatt lønnskutt.

Her kan du lese mer om TBUs oppsummering av hovedoppgjøret 2016.

Kontakt oss

Torill Lødemel

Fagdirektør

Samfunnsøkonomi

Torill.Lodemel@nho.no
Mobil
92425850