TBU: – Lavere lønnsvekst i år

I dag la Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene frem sin oppsummering av årets mellomoppgjør.

Publisert 19.06.15

TBUs rapport viser oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets mellomoppgjør.

Resultatene fra sentrale forhandlinger i årets mellomoppgjør peker i retning av lavere årslønnsvekst i 2015 enn i 2014.

I 2014 var lønnsveksten 3,1 prosent, den laveste på 20 år.

Kilde: SSB  

Ved mellomoppgjøret i 2015 mellom LO og NHO anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2015, mot 3,3 prosent i fjor.

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

I tillegg til overheng og avtalte tillegg, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2015, som ennå ikke er kjent.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter gir de avtalte tarifftilleggene i mellomoppgjøret og bidrag fra garantiordninger og minstelønnssatser, et bidrag til årslønnsveksten på 0,1- 0,2 prosentpoeng.

Sammen med lønnsoverhenget gir dette en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 1,1-1,2 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

Bedriftene slutter opp om moderasjonslinjen

NHO har i etterkant av det sentrale mellomoppgjøret gjennomført medlemsmøter landet rundt og møtt over tusen bedrifter for å informere om lønnsoppgjøret forut for bedriftenes lokale forhandlinger.

Gjennom disse møtene har vi fått mange tilbakemeldinger på at lønnsveksten er på vei ned i mange bransjer og at bedriftene slutter opp om NHOs anslag om lavere lønnsvekst.

Den enkelte bedrift skal forhandle på grunnlag av de fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. Dette varierer bedriftene imellom. Flere bedrifter rapporterer i år om nulloppgjør.

Kontakt oss

Torill Lødemel

Fagdirektør

Samfunnsøkonomi

Torill.Lodemel@nho.no
Mobil
92425850