TBU-RAPPORT

- Varsomhet i lokale oppgjør

I dag la det tekniske beregningsutvalget (TBU) frem rapporten "Etter innteksoppgjøret 2014". - Nå er det opp til bedriftene å sikre at vi lykkes med årets lønnsoppgjør, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Publisert 20.06.14

Lønnsoppgjøret

- I de lokale lønnsforhandlingene må de derfor sikre at tilleggene blir moderate. Det må til for at årslønnsveksten ikke skal bli mer enn 3,3 prosent, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

- Konkurransesituasjonen for norske eksportbedrifter er krevende. Det er derfor helt avgjørende at de lokale oppgjørene for både arbeidere og funksjonærer tilpasses bedriftens økonomiske situasjon, sier Oppegaard.

Det tekniske beregningsutvalg (TBU) la i dag frem sin rapport "Etter inntektsoppgjøret 2014".

Der går det frem at summen av lønnsoverheng og tarifftillegg er beregnet til å gi en årslønnsvekst på 1,9 prosentpoeng for industriarbeiderne i NHO-bedriftene.

Samlet ventes oppgjøret å gi en årslønnsvekst i år på 3,3 prosent for NHO-bedrifter i industrien, heter det i rapporten fra TBU.

- Med dette som utgangspunkt har vi antatt at de lokale tilleggene for både arbeidere og funksjonærer blir lavere enn de foregående årene. Det er viktig at alle bidrar til dette, sier Svein Oppegaard.