Lønnsstatistikker

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk. Funksjonærstatistikken for 2016 publiseres 27. april 2017.

Artikler

  1. NHOs lønnstatistikker 2015
    9. mai 2016

    Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,9 % fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015, tilsvarende tall for fjoråret var 3,3 %. 

Nedlasting

Funksjonærstatistikk 2015

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer ... Les mer

Spredningstabeller 2015

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2015.

Kontakt

Anita Heggedal

Seniorrådgiver

Lønn og tariff

Anita.Heggedal@nho.no
Telefon
23088144