Lønnsstatistikker

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Artikler

  1. NHOs lønnstatistikker 2015
    9. mai 2016

    Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,9 % fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015, tilsvarende tall for fjoråret var 3,3 %. 

Nedlasting

Funksjonærstatistikk 2015

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer ... Les mer

Spredningstabeller 2015

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2015.

Kontakt

Anita Heggedal

Seniorrådgiver

Anita.Heggedal@nho.no
Telefon
23088144