Lønnsstatistikker

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Artikler

  1. NHOs lønnstatistikker 2016
    28. april 2017

    Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,1 prosent fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,9 prosent.

Nedlasting

Funksjonærstatistikk 2016

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer ... Les mer

Spredningstabeller 2015

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2016.

Kontakt

Anita Heggedal

Seniorrådgiver

Lønn og tariff

Anita.Heggedal@nho.no
Telefon
23088144