Lønnsstatistikker

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk. Ny statistikk forventes klar i slutten av april 2018.

Artikler

  1. NHOs lønnsstatistikker
    28. april 2017

    Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,1 prosent fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,9 prosent.

Nedlasting

Funksjonærstatistikk 2016

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer ... Les mer

Spredningstabeller 2016

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2016.

The earning statistics for white collars 2016

This publication gives an overview of average monthly earnings within different in... Les mer

Kontakt

Anita Heggedal

Seniorrådgiver

Lønn og tariff

Anita.Heggedal@nho.no
Mobil
93498591
Hjørdis Berg

Rådgiver

Lønn og tariff

hjordis.berg@nho.no
Mobil
94277002
Pia Skare Rønnevik

Seniorrådgiver

Lønn og tariff

pia.skare.ronnevik@nho.no
Mobil
95056793