Lønnsstatistikker

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Artikler

  1. NHOs lønnsstatistikker
    3. mai 2018

    Statistikken viser en gjennomsnittlig lønnsvekst fra 1. oktober 2016 til 1. oktober 2017 på 3,4 prosent. Tilsvarende vekst for fjoråret var på 1,9 prosent.

Nedlasting

Funksjonærstatistikk 2017

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer ... Les mer

Spredningstabeller 2017

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2017.

The earning statistics for white collars 2016

This publication gives an overview of average monthly earnings within different in... Les mer

Kontakt

Anita Heggedal

Seniorrådgiver

Lønn og tariff

Anita.Heggedal@nho.no
Mobil
93498591
Hjørdis Berg

Rådgiver

Lønn og tariff

hjordis.berg@nho.no
Mobil
94277002
Pia Skare Rønnevik

Seniorrådgiver

Lønn og tariff

pia.skare.ronnevik@nho.no
Mobil
95056793