Funksjonærstatistikk 2016

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer i NHO-området og ulike stillinger.