NHOs lønnstatistikker 2015

Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,9 % fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015, tilsvarende tall for fjoråret var 3,3 %. 

Publisert 09.05.16

Lønnsstatistikk

Beregnet årslønnsvekst er basert på lønnsvekst per 1. oktober og gjennomsnittlig tidspunkt for lønnsregulering.

Nedlasting

Funksjonærstatistikk 2015

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer ... Les mer

Spredningstabeller 2015

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2015.