NHOs lønnsstatistikker

Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,1 prosent fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,9 prosent.

Publisert 28.04.17

Lønnsstatistikk

Beregnet årslønnsvekst er basert på lønnsvekst per 1. oktober og gjennomsnittlig tidspunkt for lønnsregulering.

Ny statistikk forventes klar i slutten av april 2018. 

Nedlasting

Funksjonærstatistikk 2016

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer ... Les mer

Spredningstabeller 2016

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2016.

The earning statistics for white collars 2016

This publication gives an overview of average monthly earnings within different in... Les mer