NHOs lønnsstatistikker

Statistikken viser en gjennomsnittlig lønnsvekst fra 1. oktober 2016 til 1. oktober 2017 på 3,4 prosent. Tilsvarende vekst for fjoråret var på 1,9 prosent.

Publisert 03.05.18

Lønnsstatistikk

Beregnet årslønnsvekst er basert på lønnsvekst per 1. oktober og gjennomsnittlig tidspunkt for lønnsregulering.

Nedlasting

Funksjonærstatistikk 2017

Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer ... Les mer

Spredningstabeller 2017

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2017.

The earning statistics for white collars 2016

This publication gives an overview of average monthly earnings within different in... Les mer