arbeid garn

Lønnssystemer

Den lokale lønnsdannelsen er en viktig faktor for lønnsveksten i privat sektor. Om lag to tredjedeler av lønnsveksten kommer fra lokale lønnstillegg og bevegelser i de lokale lønnssystemene. Alle bedrifter trenger derfor et lønnssystem som gjør det mulig å rekruttere og beholde rett kompetanse.

GREP sin erfaring med å innføre lønnssystem
Se flere filmer

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om innsyn i lønnsopplysninger
12. desember 2013

Fra 1. januar 2014 kan ansatte som mistenker at de er diskriminert ved lønnsfastsettelsen, kreve innsyn i andre arbeidstakeres lønn. Her har vi samlet noen spørsmål og svar om den nye innsynsretten.

Nedlastning

  • Lokale lønnsforhandlinger

    Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

  • Lønnssystemer i bedriften

    Heftet er utarbeidet for å gi inspirasjon til arbeidet med å videreutvikle eller e... Les mer

Kontakt

Mona Haug Medhus

Seniorrådgiver

mona.h.medhus@nho.no
Telefon
23088192