Bonusordninger

Bevegelig lønn, ofte kjent som bonus, provisjon og produktivitetspremie, er en lønnsform som først gir økonomisk uttelling dersom bestemte forhold er oppfylt.

Publisert 26.09.13

Lønnssystemer

Bevegelig lønn (for eksempel bonus) kan være knyttet til konkrete mål både på bedrifts-, avdelings-, team- eller individuelt nivå. I motsetning til fast time- eller månedslønn er det ingen garanti om utbetaling av en bevegelig lønn. 

Hvis bevegelig lønn skal virke motiverende må medarbeiderne kunne påvirke de forholdene som medfører utbetaling.  

Avklar : Hva skal deles 
Bonusordninger eller andre ordninger med bevegelig lønn krever at det er åpenhet omkring hvilke størrelser som skal måles og danne grunnlag for eventuelle utbetalinger. Eksempelvis kan driftsresultat eller det endelige overskuddet. 

Avklar hvem som skal dele og hvordan 
For å bruke bonuser, må det avgjøres hvem som skal være omfattet av ordningen. Eksempler på andre avklaringer er om ordningen skal medføre lik utbetaling til alle som deltar eller om utbetalingen skal være avhengig av medarbeiderens lønnsnivå. Hvordan skal fravær påvirke den individuelle utbetalingen? Hvordan skal medarbeidere som begynner eller slutter i perioden håndteres? Hvor ofte og når utbetaling skal skje? Husk også at det normalt skal beregnes feriepenger av bonus.

Løpende informasjon
For at en ordning med bevegelig lønn skal bli vellykket, er det viktig at det informeres jevnlig om hvordan medarbeiderne ligger an når det gjelder utbetaling. Uten slik informasjon synker ofte interessen for og effekten av ordningen. Utbetalingstidspunktene bør velges slik at utbetaling av bevegelig lønn skiller seg klart fra vanlig lønnsutbetaling.

Andre goder
En bedrift bør også synliggjøre overfor sine ansatte andre goder bedriften har, som for eksempel fleksible arbeids- og pensjonsordninger.

Kontakt oss

Mona Haug Medhus

Seniorrådgiver

mona.h.medhus@nho.no
Telefon
23088192