Slik innføres et lønnssystem

Når en bedrift har bestemt seg for hva som bør belønnes gjennom lønn, er jobben å finne måter å konkret gjøre det på.

Noretyl la om lønnssystemet

Publisert 26.09.13

Lønnssystemer

Man kan benytte stillingsvurdering, ulike måter å fastsette individuell lønn på, bonuser eller lignende og man kan synliggjøre hvilke andre goder bedriften tilbyr.

Dette er de fem skrittene NHO anbefaler for å innføre eller endre lønnssystem:

1. Formulere en lønnspolitikk. 
Lønnspolitikken skal gi svar på: Hva vil vi med lønnen i bedriften? Hva skal belønnes? 

2. Stillingsvurdering.
Mye av diskusjonene om lønn handler om sammenligninger, men ofte er sammen­ligningene lite relevante. Stillingsvurdering er en systematisk måte for å sammenligne ulike stillinger og gjennom slik vurdering kan lønnssystemet skape forståelse for hva som faktisk er sammenlignbare stillinger.   

3. Individuell lønnsfastsettelse.
Den enkelte medarbeiders lønn kan bestemmes ut fra objektive eller skjønnsmessige vurderingskriterier, eventuelt en kombinasjon. 

4. Bonuser.
Mange bedrifter ønsker å innføre bevegelig lønn og bonusordninger.  En viktig forberedelse er å avgjøre hvordan de beregnes og utbetales.

5. Indirekte lønn.
En arbeidsgiver tilbyr mer enn den månedlige lønnsutbetalingen. Det kan være viktig å synliggjøre andre goder bedriften har, som fleksible arbeids- og pensjonsordninger.

Kontakt oss

Mona Haug Medhus

Seniorrådgiver

mona.h.medhus@nho.no
Telefon
23088192