Stillingsvurdering

Stillingsvurdering

De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

Publisert 26.09.13

Lønnssystemer

Stillingsvurderingen er en form for sortering og rangering av stillinger i en bedrift, med utgangspunkt i kjente kriterier.  Kriteriene knyttes gjerne til hvilket ansvar stillingen har, hvilke type oppgaver som skal løses og hva dette krever av kompetanse. Stillinger med tilnærmet samme ansvar og vanskelighetsgrad samles i én stillingsgruppe. 

Et enkelt eksempel på et stillingshierarki kan være følgende:

Nivå 1 (minst komplekst)      
Rutinestillinger som for eksempel behandling av post og registrering. 

Nivå 2                                  
Operative stillinger som krever fagkompetanse.
For eksempel fagarbeidere i produksjon, elektrikere eller saksbehandlere.

Nivå 3                                   
Analytiske stillinger med oppgaver som krever utredninger og/eller omfattende vurderinger eller analyser. For eksempel ingeniør eller rådgiver

Nivå 4: (mest komplekst) 
Stillinger med strategisk ansvar, enten tunge fagstillinger eller stillinger med lederansvar.

Merk! Selv om vi i dette eksempelet bruker stillingstitler er det viktig å være klar over at titler ikke nødvendigvis er beskrivende for stillingers kompleksitet.

Systemer for stillingsvurdering
Systemer for stillingsvurdering kan kjøpes av ulike konsulentselskaper.  Noen av disse forutsetter at bedriften årlig rapporterer inn lønnsopplysninger for egne ansatte, og deretter får tilgang til markedsdata fra konsulentselskapets databaser.

NHO tilbyr også bistand innenfor systematisk stillingsvurdering, men vårt utgangspunkt er sammenhenger internt i bedriften, ikke sammenligninger mot andre bedrifter.

 

 

Kontakt oss

Mona Haug Medhus

Seniorrådgiver

mona.h.medhus@nho.no
Telefon
23088192