Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.