Lønnssystemer i bedriften

Heftet er utarbeidet for å gi inspirasjon til arbeidet med å videreutvikle eller endre bedriftenes lønnssystemer. I tillegg til generelle betraktninger omkring innholdet i et lønnssystem, har flere av NHOs medlemsbedrifter bidratt med praktiske eksempler.

Lønns- og arbeidsvilkår fastsettes hovedsakelig i den enkelte bedrift.  Èn forutsetning for å lykkes er å sikre at lønnsfastsettelse skjer på en systematisk måte, slik at både ledere og medarbeidere er kjent med hvordan dette foregår.

Fra NHOs side bidrar vi gjerne som samtalepartnere i arbeidet med lønnssystemer.  Ta gjerne kontakt dersom dette er interessant.