Samarbeidsutvalg i bedrifter

For å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom alle ansatte, deres representanter og ledelsen i den enkelte bedrift og konsern, har Hovedavtalen bestemmelser om hvordan et slikt samarbeid kan organiseres.

Artikler

Avtalefestede samarbeidsorganer i bedrift
11. januar 2016

Det er forholdene i den enkelte bedrift som må avgjøre hvordan samarbeidet best kan organiseres. Reglene om dette finner du i Hovedavtalen Del B. Disse reglene kommer i tillegg til de vanlige drøftings- og medbestemmelsesreglene i Hovedavtalens kap. IX.

Europeisk samarbeidsutvalg (ESU)
11. januar 2016

I tillegg til de samarbeidsorganer bedrifter pålegges å etablere som følge av bestemmelsene i Hovedavtalen gjelder det særlige regler for store bedrifter som er etablert i flere land. Dersom visse vilkår er oppfylt må de opprette et europeisk samarbeidsutvalg (ESU), også kjent som European Works Council (EWC).

Kontakt

Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Lønn og tariff

henrik.munthe@nho.no
Mobil
95261914
Gro Øien

Advokat/forhandler

Lønn og tariff

gro.oien@nho.no
Mobil
99791348

Spørsmål og svar