Har alle bedrifter som er omfattet av regelen plikt til å opprette et ESU?

Publisert 25.02.15

Nei, det er ikke slik at alle bedrifter som har mer enn minsteantallet ansatte må opprette ESU. En betingelse er at minst 100 ansatte i minst to forskjellige land eller ledelsen fremmer krav om det.