Hva ligger i "informasjon" og "konsultasjon"?

Publisert 25.02.15

Plikten til å informere innebærer at de ansattes representanter skal motta opplysninger som gjør dem i stand til å sette seg inn i saken.  Plikten til konsultasjon betyr at de ansattes representanter skal gis anledning til å uttale seg om det foreslåtte tiltaket innen rimelig tid.