Hvem er å anse som "ansatt"?

Publisert 25.02.15

Alle som har et ansettelsesforhold på det tidspunkt ESU kreves opprettet regnes som ansatt. Det gjelder også deltidsansatte. Konsulenter og andre selvstendig næringsdrivende som kun er innleid anses ikke som ansatt.