Hvilke bedrifter er omfattet av reglene?

Publisert 25.02.15

Alle norske bedrifter som har minst 1 000 ansatte innenfor EØS, og minst 150 ansatte i hvert av minst to land innen EØS.