Hvilke plikter pålegges bedriftene?

Publisert 25.02.15

Bedriften plikter å gjennomføre regelmessig informasjon og konsultasjon i utvalget om saker av grenseoverskridende karakter. Det betyr at saker som angår minst to virksomheter i to ulike land skal behandles i ESU. Ved avgjørelsen av om noe er grenseoverskridende skal man også se hen til mulige virkninger av et vedtak. Det innebærer at saker som ikke umiddelbart får virkning over landegrensene kan bli ansett som grenseoverskridende.