Hvordan er forholdet mellom ESU-regelverket og de norske reglene om informasjon og drøfting?

Publisert 25.02.15

Etter de norske reglene skal saker drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig, jfr Hovedavtalen kap IX. Ordlyden er ikke like absolutt mht ESU, men i praksis bør bedriften bestrebe seg på å følge de samme reglene også der. Uansett vil det oftest være tariffstridig om man utsetter en drøftelse med tillitsvalgte i Norge i påvente av behandlingen i ESU, da vil man ikke ta opp saken så tidlig som mulig. Det kan være formålstjenlig å prøve å etablere gode kjøreregler internt slik at ledelsen ikke blir beskyldt for tariffbrudd i tide og utide.