Hvordan etableres et ESU?

Publisert 25.02.15

Det opprettes et særskilt forhandlingsutvalg som skal prøve å komme frem til enighet om en avtale. Regelverket inneholder detaljerte bestemmelser om fremgangsmåten ved etableringen, se § 4 i Tilleggsavtale VII til Hovedavtalen.