Når skal det konsulteres og informeres?

Publisert 25.02.15

Informasjon skal gis tidsnok til at de ansattes representanter kan foreta en grundig vurdering av konsekvensene og forberede konsultasjon der det er påkrevet.