Streik og konflikt

Tariffavtale og retten til streik henger sammen i vår måte å organisere arbeidslivet på. Ansatte kan opptre som én gruppe samlet bak en tariffavtale. Det betyr at de som gruppe kan nedlegge sitt arbeid for å presse frem et krav om bedre lønns- og arbeidsforhold når de forhandler om sin tariffavtale. Arbeidsgiverne kan også benytte tilsvarende kampmiddel, nemlig å stenge arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen. På den annen side er partene forpliktet til ikke å benytte slike kampmidler i avtaleperioden.

STREIK

Nedlasting

Arbeidskonflikter - erstatning, regler

Medlemsbedrifter i NHO som er tilsluttet tariffellesskapet, kan få erstatning i fo... Les mer

Arbeidskonflikter - søknadsskjema

Erstatning ved steik. Her finner du søknadsskjema.

Artikler

 1. Sympatistreik
  11. januar 2016

  Sympatiaksjon er arbeidsstans, streik i egen bedrift og har som eneste formål å gi støtte til lovlig arbeidskamp i annen bedrift. Sympatiaksjon er således et unntak fra fredsplikten i tariffperioden.

 2. Streik i tariffoppgjør
  11. januar 2016

  De fleste tariffrevisjoner løses med enighet mellom partene, ofte etter en tid med mekling. Men det er heller ikke uvanlig at en del overenskomster revideres uten bistand av Riksmekler.

 3. Ingen busstreik
  5. mai 2016

  Det ble oppnådd enighet i meklingen om Bussbransjeavtalen torsdag klokken 09.00.

 4. Dispensasjon fra eventuell streik
  11. januar 2016

  Fare for liv eller helse samt fare for betydelige materielle skader kan unntaksvis og i helt spesielle tilfeller gi grunnlag for hel eller delvis dispensasjon fra streik. 

 5. Politisk demonstrasjonsstreik
  11. januar 2016

  Demonstrasjonsaksjoner faller utenfor arbeidstvistlovens definisjon av streik, og vil under gitte forutsetninger ikke være i strid med fredsplikten.

Kontakt

Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Telefon
23088275