Arbeidskonflikter - erstatning, regler

Medlemsbedrifter i NHO som er tilsluttet tariffellesskapet, kan få erstatning i forbindelse med lovlige og ulovlige arbeidskonflikter.

Se også søknadsskjema for erstatning ved streik -PDF
Se også søknadsskjema for erstatning ved streik - Word