Ingen busstreik

Det ble oppnådd enighet i meklingen om Bussbransjeavtalen torsdag klokken 09.00.

Publisert 05.05.16

Streik og konflik

Partene hadde da meklet på overtid i ni timer, og enigheten medfører at alle busser skal gå som normalt.  

Resultatet er innenfor frontfagets rammer og medfører at ansatte får fire kroner i timen per 1. april. I tillegg vil sjåførene 1. juli få en viss kompensasjon for en kraftig økning i egenandelen ved uttak av frikort.

Bussbransjeavtalen er en såkalt normallønnsavtale uten lokale forhandlinger. Dermed blir det sentrale tillegget høyere enn innenfor andre tariffområder med lokale tillegg på toppen av sentrale påplussinger, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Det er også gjort noen tekniske endringer, som blant annet medfører at bussjåførene vil få noe høyere tillegg på lørdager ved nye anbud. Medlemsbedriftene vil få mer detaljert informasjon om endringene i tariffavtalene en av de nærmeste dagene.

Vi er selvsagt glade for at vi unngikk en konflikt. En streik på bussiden ville først og fremst ramme våre passasjerer eller kunder, som er avhengige av bussen hver dag for å komme på jobb, skole eller andre aktiviteter. Nå slipper de mange praktiske utfordringer de kommende dager, sier Stordrange.