TariffNytt fra NHOs avdeling Lønn og Tariff

TariffNytt er generelle tariffnyheter i samordnede oppgjør og mellomoppgjør. Du finner også nyheter om de avtaler NHO selv har forhandlingsansvaret for - i hovedsak funksjonæravtalene.

Publisert 20.03.18

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

 

Oversikt over alle avtaler NHO er bundet av

2018

1 - Utgår

2 - Brudd i tariffoppgjøret med LO og YS 3 - Informasjon til bedrifter ikke omfattet av tariffoppgjøret 2018 4 - Varsel om mulig streik - første plassfratredelse 2018

5 - Enighet i tariffoppgjøret etter mekling

6 - Forhandlings- og meklingsresultat Funksjonæravtalen

7 - Forhandlings- og meklingsresultat Salgsfunksjonæravtalen

8 - Forhandlings- og meklingsresultat Butikkoverenskomsten

9 - Forhandlings- og meklingsresultat Avtale nr 453

10 - Forhandlings- og meklingsresultat Avtale nr 536

11 - Forhandlings- og meklingsresultat FLT - Tekniske Funksjonærer

12 - Forhandlings- og meklingsresultat Standardoverenskomsten

13 - Tariffoppgjøret 2018 er vedtatt

2017


1 - Hovedavtalen Tekna - NHO prolongert for perioden 2016 - 2018

2 - Meklingsresultat - Funksjonæravtalen mellom NHO og Negotia (Parat og YTF)

3 - Forhandlingsresultatet for FLT Arbeidslederavtalen er vedtatt

4 - Enighet i tariffoppgjøret 2017

5 - Tariffoppgjøret 2017 er vedtatt

6 - Nye minstelønnssatser - avtale 453

7 - Nye minstelønnssatser - Renhold på land i egen regi

8 - Nye minstelønnssatser - avtale 536

9 - Nye garantisatser - Standardoverenskomsten

10 - Nye garantisatser - Butikkoverenskomsten

2016


1 - Revisjon av Standardoverenskomsten 2016

2 - Revisjon av Butikkoverenskomsten 2016

3 - Revisjon av overenskomst for tekniske funksjonærer - FLT

4 - Standardoverenskomsten 2016-2018 er vedtatt

5 - Butikkoverenskomsten 2016-2018 er vedtatt

6 - Brudd i Funksjonæravtaleforhandlingene

7 - Brudd i Salgsfunksjonæravtaleforhandlingene

8- Meklingstidspunkt - Funksjonæravtalen

9 - Meklingstidspunkt - Salgsfunksjonæravtalen

10 - Forhandlingsresultat - avtale 453

2015


1 - Enighet i mellomoppgjøret 2015

2 - Forhandlingsdatoer - regulering av garantisatser i Standard- og Butikkoverenskomsten

3 - Avtale 453 - Lønnstillegg 2015 og lokale forhandlinger

4 - Standardoverenskomsten - Regulering av garantilønn

5 - Butikkoverenskomsten - Regulering av garantilønn

6 - Nye lønnssatser . Renhold på land i egen regi

2014

1 - Brudd i forhandlingene med FLT-Tekniske funksjonærer

2 - Nye satser - Standardoverenskomsten

3 -B rudd i forhandlingene - Butikkoverenskomsten

4 - Meklingstidspunkt - FLT Tekniske funksjonærer

5 - Standardoverenskomsten er vedtatt 

6 - Meklingstidspunkt - Butikkoverenskomsten

7 - Plassfratredelse - Butikkoverenskomsten

8 - Brudd i forhandlingene - avtale 453

9 - Streik - Butikkoverenskomsten

10 - Forhøyet erstatning (ikke publisert)

11 - Plassoppsigelse - Butikkoverenskomsten (ikke publisert)

12 - Funksjonæravtalen - forhandlingsresultat

13 - Plassoppsigelse nye bedrifter - Butikkoverenskomsten
(ikke publisert)

14 - Plassoppsigelse nye bedrifter - Butikkoverenskomsten
(ikke publisert)

15 - Endringer i Butikkoverenskomsten etter streiken 

16 - Meklingsløsning for overenskomst 453

17 - Salgsfunksjonæravtalen - forhandlingsresultat

18 -Forhandlingsresultat - NITO-overenskomsten


2013

Arbeidslederavtalen FLT - revidert
 
Hovedavtale Tekna - revidert

Brudd i tariffoppgjøret 2013
 
Brudd i meklingen - varsel om mulig streik fra 8. april

Meklingsløsning i mellomoppgjøret 2013

Nye satser - Butikkoverenskomsten

Nye satser - Standardoverenskomsten

Nye satser - Renhold på land i egen regi


2012

Forhandlingsløsning for Standardoverenskomsten
 
Butikkoverenskomsten - endringer

NITO - enighet om ny overenskomst

Funksjonæroverenskomsten - endringer

Salgsfunksjonæravtalen - endringer

Blindeforbundet m.fl. - mekling
 
Tekniske Funksjonærer-FLT - endringer
 
  
Hvis du ønsker tilsendt papirutgaver av tariffavtalene, vennligst kontakt NHOs dokumentasjonssenter: firmapost@nho.no