LØNNSOPPGJØRET 2013

Enighet mellom partene

NHO kom i natt til enighet med LO og YS hos Riksmekleren. Partene ble enige om en avtale som gir alle et lønnstillegg på 75 øre per time.

Publisert 08.04.13

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Det gis også et ytterligere tillegg kroner 1,40 på enkelte overenskomster.

- Lønnsveksten avtok i fjor, det viser resultatene fra de sentrale og lokale oppgjørene. Det resultatet vi har kommet frem til i dag er et godt grunnlag for en ytterligere lavere årslønnsvekst i 2013 enn vi har hatt de siste årene. Dette bidrar til et nødvendig taktskifte som er svært viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

- Konkurransesituasjonen er meget krevende for store deler av norsk næringsliv; både for eksportbedrifter og i hjemmemarkedet. Det moderate lønnstillegget vi nå gir sentralt er et godt grunnlag for at også de lokale oppgjørene blir moderate, sier Skogen Lund.

- Vi er tilfredse med resultatet og er fornøyd med å ha fått forståelse for behovet for moderasjon. NHO-fellesskapet har i hele prosessen stått samlet bak vår posisjon, det har vært en viktig styrke i forhandlingene, sier NHO-sjefen.

 

 

 

 

 

Anslag for årslønnsvekst i 2013 på 3,4 prosent
NHO anslår at effekten av årets sentrale lønnstillegg utgjør 0,4 prosent. I tillegg ligger det allerede inne en lønnsvekst fra i fjor, det såkalte overhenget, på 1,2 prosent

- Dersom lønnsglidningen fra i fjor på 1,8 prosent legges til grunn også i år, vil vi få en økonomisk ramme på 3,4 prosent. For bedrifter som skal ha lokale forhandlinger, er det viktig at disse føres på grunnlag av bedriftens lønnsevne; altså egen økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter, sier Skogen Lund.

Tilleggene vil ha virkning fra 1. april.

Les meklingsløsningen for LO/NHO-oppgjøret her

Les meklingsløsningen for YS/NHO-oppgjøret her