RISAVIKA-SAKEN

Havner i konflikt

Et hundre år gammelt system bør ikke hindre effektiv drift av havner, mener NHO Logistikk og Transport.

Fra Risavika havn. (Foto: Tom Haga/Risavika Terminal AS)

Publisert 26.11.13

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

NHO-landsforeningen frykter for stengte havner etter boikottaksjoner ved Risavika Terminal AS i Rogaland, sympatistreiker i Tromsø og Mosjøen, samt blokader i Oslo Havn.

Konflikten ved Risavika havn har pågått en tid, på grunn av strid om hvem som skal gjøre losse- og lastearbeidet. NHO-bedriften ønsker primært å gjøre jobben med egne ansatte, med tariffavtale, og organisert i fagforbundet Industri Energi. Norsk Transportarbeiderforbund mener derimot at de har en hundre år gammel fortrinnsrett på dette arbeidet, og har varslet sympatistreik i Tromsø og Mosjøen. Aksjoner som blant annet kan gå hardt utover Hurtigruten og Alcoa.

Provosert frem
- Transportarbeiderforbundet har provosert frem denne konflikten, med boikotten av Risavika. De ønsker ikke at selskapets egne ansatte, med tariffavtale og ryddige arbeidsvilkår, skal få gjøre jobben effektiv, sier adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Tom Rune Nilsen. Han avviser at ILO-konvensjoner gir Norsk Transportarbeiderforbunds medlemmer ved de lokale laste- og lossekontorene rett til å utføre slikt arbeid i private terminaler.

Nilsen mener at et system som ble opprettet i en tid da skipene lå flere uker til kai og arbeiderne bar sekker, ikke er hensiktsmessig i 2013.

Oslo Havn
Styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen, peker i Aftenposten på det han hevder er ulovlige lokale aksjoner den siste tiden. Oslo Havn truer derfor med å ta sikkerhetsklareringen fra alle byens bryggearbeidere. I praksis blir de dermed nektet å jobbe. Også NA24 omtaler blokade i Oslo Havn.

Stilluf Karlsen mener det er umulig å overbevise næringslivet om at de må bruke skip, dersom havnene er dyre, ineffektive og forsinker godset. Derfor øker veitransporten kraftig, mens havnen ikke har fått mer å gjøre, ifølge Aftenposten.

Oslo Havn vil derfor omorganisere driften ved å overføre kranførerne til ett terminalselskap. De ønsker også å gi laste- og lossearbeiderne fast ansettelse i det nye terminalselskapet, ifølge Dagens Næringsliv, noe som skal øke effektiviteten. Styrelederen spår at konflikten med dette vil spre seg til flere havner.

Kontakt oss