RISAVIKA-SAKEN

Ikke streikebryteri

NHO mener det ikke er streikebryteri dersom bedrifter bruker egne ansatte for å utføre losse- og lastearbeid når sympatistreik rammer.

Publisert 09.12.13

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Til støtte for boikotten av private Risavika havn, har LO tatt ut Norsk Transportarbeiderforbunds medlemmer i Tromsø og Mosjøen losse- og lastekontorer i sympatiaksjoner. I et brev skriver NHO hvordan man tolker bedriftenes handlingsalternativer under denne sympatiaksjonen.

NHO mener at når losse- og lastekontor ikke benytter fortrinnsretten som ligger i losse- og lasteoverenskomsten, er tariffavtalene ikke til hinder for at bedriften utfører arbeidet i egen regi. Arbeidet er dermed ikke å anse som streikebryteri.

Brevet tar også for seg hva bedriftene kan gjøre dersom det iverksettes ulovlige aksjoner.

Kontakt oss