SYMPATISTREIK I RISAVIKA-SAKEN

LO nekter faste ansettelser

- LO nekter private bedrifter å bruke egne ansatte, men vil tvinge dem til å bruke Transportarbeiderforbundets medlemmer i losse- og lastekontorene, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Risavika havn. (Foto: Tom Haga/Risavika Terminal AS)

Publisert 22.11.13

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) krever at deres særrett på lasting og lossing i offentlige havner også skal gjelde private havnevirksomheter, som Risavika Terminal AS i Rogaland. Nå har de varslet sympatiaksjoner.

Konflikten om Risavika Terminal har pågått lenge og ble ytterligere tilspisset fredag, da LO meddelte at havnene i Tromsø og Mosjøen blir tatt ut i sympatiaksjoner som en støtte til boikotten av Risavika. Fra arbeidstidens start 7. desember vil ikke skip som kommer til disse havnene bli losset eller lastet. 

- Dette betyr at noen få arbeidstakere blir beskyttet fra alminnelig arbeidsliv. De får en fortrinnsrett og vil overta styringen på å utføre arbeid i private havner. Hvis LO får gjennomslag i denne tariffstriden, vil det øke kostnadene for lossing og lasting av skip dramatisk, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Risavika Terminal har investert rundt én milliard for å bli et moderne logistikk-knutepunkt og er blitt en viktig brikke for å få mer transport fra vei til sjø. Selskapet har til nå fått utført losse- og lastearbeidet med ansatte fra et av eierselskapene, Nor Sea, som har tariffavtale med LO-forbundet Industri Energi.

Dette er imidlertid ikke godt nok for NTF, som krever at deres tariffavtale blir innført.

Særrett
I dag har noen få hundre medlemmer i NTF, i losse- og lastekontorer rundt omkring i landet, rett på denne typen arbeid i offentlige havner. Losse- og lastearbeiderne er organisert via et utleiesystem gjennom NTF og de lokale losse- og lastekontorene. Det er rundt 300 havnearbeiderne i Norge som har denne særretten til all lasting i offentlige havner.

Risavika Terminal har kommet NTF i møte ved å tilby losse- og lastearbeidere fast ansettelse. Dermed har vi en situasjon som er snudd opp ned i forhold til hva som er vanlig: Mens LO-forbundet slåss for å opprettholde en ordning med løsarbeidere, kjemper arbeidsgiverne for at fast ansatte i terminalselskaper kan utføre arbeidet.

Doble kostnader
For Risavika er NTF-kravet umulig å imøtekomme. Det vil fordoble kostnadene knyttet til losse- og lasteaktiviteten i Risavika.

- De stiller et ultimatum som i ytterste konsekvens vil føre til tap av opptil 50 arbeidsplasser i Risavika, hvor alle er LO-organiserte, sier adm. direktør Kurt Ommundsen i Risavika Terminal AS til Stavanger Aftenblad.

Også tillitsvalgte for Industri Energi på Risavika Terminal AS og i NorSea frykter at arbeidsplasser vil gå tapt dersom Norsk Transportarbeiderforbund vinner frem i den pågående boikotten. De avviser påstander om fortrinnsrett og sosial dumping på havneområdet i Sola kommune.

Kontakt oss