Revidert hovedavtale

Revisjonen av Hovedavtalen mellom LO og NHO ble avsluttet onsdag 6. november. Endringene er i all hovedsak en språklig modernisering av avtalen.

Publisert 08.11.13

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Begge parter hadde fremsatt krav til substansielle endringer av avtalen, men det ble ikke enighet om noen av disse i forhandlingene.

Partene er enige om å fortsette arbeidet med modernisering og forenkling frem til neste revisjon. 

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334